Aanmelden

Door onderstaand formulier in te vullen kun je je inschrijven voor onze rijopleidingen.
De door jou verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en
niet aan derden ter beschikking worden gesteld.

Inschrijfformulier

 

Belangrijke informatie

Per 19 oktober 2009 geldt de volgende regel:
Als een rijschool een praktijkexamen of TussenTijdse Toets voor u wil aanvragen, dan moet je de rijschool eerst machtigen om deze aanvragen te doen. (Dit is geen regeling van de rijschool maar bepaald door het ministerie en het CBR).

Je doet dit door middel van je DigiD.
Heb je deze nog niet, dan moet je deze aanvragen.
Om vertraging in de aanvragen te voorkomen, kun je dit het beste direct doen als je je bij de rijschool aanmeldt.
Om de rijschool te machtigen heb je een rijschoolnummer nodig.
Ons nummer is 9759X1

Het machtigen van onze rijschool kun je doen op de website.

Gezondheidsverklaring

De gezondheidsverklaring (voorheen Eigen Verklaring) kun je bij https://www.cbr.nl kopen.

 

Algemene voorwaarden;

ARTIKEL 1 Verplichtingen van de autorijschool
1.1
De leerling krijgt praktijkles van een instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur is in het bezit van een geldig ‘instructeurscertificaat’.

1.2
Het TTT en praktijkexamen wordt door de rijschool gereserveerd.

1.3
De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin de rijlessen zijn gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.

1.4
De rijles van 60 minuten wordt volledig benut door de leerling.

1.5
De Rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jou aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering afgesloten.

1.6
Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weer- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

ARTIKEL 2 Verplichtingen van de leerling

2.1
Om lessen te volgen moet je 16,5 jaar zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.

2.2
De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft Rijschool Bonné het recht om de les in rekening te brengen.

2.3
De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven.
Dit kan tot 48 uur voor de rijles. Daarna heeft de rijschool het recht om de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.

2.4
De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan het cbr (gezondheidsverklaring).

2.5
Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.4 vermeld staat, dan heeft de Rijschool het recht de lessen (lesovereenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.

2.6
Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.4 genoemde situaties heeft de Rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.

ARTIKEL 3 Voorwaarden wijze van betaling
3.1
Betalingen van losse lessen dienen voldaan te worden na iedere rijles dit kan zowel via bank als contant.

3.2
Voor betalingen bij lespakketten dient het bedrag binnen 10 dagen worden voldaan zoals ook vermeld staat op ons factuur. Dit kan in 2, 3 of 4 termijnen worden voldaan.

3.3
Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure:

  • a. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie een mondelinge waarschuwing. Wordt dit echter ook achterwege gelaten ontvang je na 7 dagen na de waarschuwing een factuur van de achterstand.
  • b. De Rijschool heeft het recht het bedrag van de achterstand te verhogen met een minimum van € 13,50 aan administratiekosten. Bovendien mag de Rijschool rente vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.

3.4
Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt, zal de Rijschool een incassobureau inschakelen. De extra kosten die er uit voort vloeien zijn voor de leerling.

3.5
Als je een pakket hebt aangeschaft en je wilt vroegtijdig stoppen is het niet mogelijk om resitutie te geven. Even als je je rijbewijs behaalt terwijl je het pakket nog niet volledig benut hebt, dan heb je geen recht op restitutie.

ARTIKEL 4 Rijexamens
4.1
Als de leerling niet of te laat op het ttt of praktijkexamen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.

4.2
Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. De Rijschool heeft dan wél het recht om aan de leerling de kosten van de rijlessen te berekenen.

ARTIKEL 5 Beëindigen van overeenkomsten
5.1
De Rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:

  • a. de Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de Rijschool (zie artikel 2.5).
  • b. de Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen. Ook hierbij wordt geen resitutie gedaan op het lespakket.

ARTIKEL 6 Aanvullende afspraken
6.1
De rijschool werkt met wekelijkse afspraken voor de rijles.

6.2
Echter deze algemene voorwaarden zullen op al onze overeenkomsten van kracht zijn.

ARTIKEL 7 Lespakketten
7.1
Het aantal lessen dat in een lespakket wordt aangeboden vertegenwoordigt niet de opleidingsduur. Als een leerling aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijk examen, dan dient de leerling eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen.

ARTIKEL 8 Vrijwaring
8.1
Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:

  • a. De Rijschool kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De Rijschool draagt zelf het risico.
  • b. Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.
  • c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.
  • d. Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

8.2
De rijschool zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft.De leerling mag in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dan tóch rijlessen neemt, kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële)gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag:
07:00 – 22:00 uur

Zaterdag:
07:00 – 18:00 uur

 

Contact

Verkeersopleidingen Bonné

Ralph & Laura
Kanunnik Willemsestraat 11
6077 AH Sint Odiliënberg

T: 0475 – 531617
M: 06 – 23463306
E: verkeersopleidingen.bonne@gmail.com

Rijschoolnummer: 9759×1

Kvk: 13011495